מחאת הדגלים השחורים

מצילים את הדמוקרטיה

יצאנו לרחובות, לכיכרות ולגשרים,

מכל רחבי הארץ, מכל האזורים,

נשים וגברים, צעירים ומבוגרים,

עם דגלי ישראל ודגלים שחורים.

יצאנו להיאבק כי אנחנו מבינים:

אם לא תהיה דמוקרטיה בישראל,

לא תהיה מדינת ישראל.

מפגינים

בכל

רחבי

הארץ